Du er her

Fortsatt praksis?

Publisert
1. september 2005

Leiekontrakten på mitt privatpraksiskontor går ut om et halvt år. Jeg har driftstilskudd. Kan jeg skifte kontor uten innblanding fra det regionale helseforetaket? Når jeg blir 70, mister jeg driftstilskuddet, kan jeg allikevel fortsette privatpraksisen, og fortsatt få refusjon fra trygdekontoret?

Spreking

Fordi du har driftstilskudd, må du få en aksept fra det regionale helseforetaket før du undertegner en ny leiekontrakt. Så lenge du leier et nytt kontor i same område, vil normalt ikke det regionale helseforetaket kunne motsette seg et slikt kontorskifte. Alle anser det imidlertid som en fordel om du har et kontorfellesskap med andre psykologer eller psykiatere. Merk at det er et absolutt krav ved skifte av kontor at det nye kontoret er tilgjengelig for bevegelseshemmede og tilfredsstiller alle krav til et kontor (størrelse, lydskjerming etc.).

For å få refusjon fra trygden for hver time du har en pasient, må du ha driftstilskudd. Men dersom du har en refusjonsrett fra før 1992, kan du fortsette privatpraksisen uten driftstilskudd og allikevel ta ut refusjon for hver time pasientbehandling. Når du driver uten driftstilskudd, kan du ta et rimelig mellomlegg eller en forhøyet egenandel fra pasienten. Det er imidlertid et krav for å gjøre dette at du har drevet praksis uten avbrudd siden 1992, og at praksisen har en viss størrelse. Det kan ta lang tid å få en klarering fra trygdekontoret på denne type praksis, så søk minst et halvt år i forveien. Det er kun driftstilskuddet du automatisk mister ved fylte 70 år. Refusjonsretten kan du beholde livet ut, forutsatt at du vedlikeholder din spesialistgodkjenning og får innvilget fortsatt autorisasjon etter fylte 75 år.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 42, nummer 9, 2005, side

Kommenter denne artikkelen