Du er her

Askevolds legat

Publisert
1. september 2005

Ellen-Margrethe og Finn Askevolds legat er opprettet til fremme av psykoanalytisk/psykosomatisk forskning. Det deles ut årlig, primært til klinikere, slik at de kan kjøpe seg fri fra privatpraksis eller annet klinisk arbeid for å kunne arbeide med mindre prosjekter, eller bearbeide et klinisk materiale med tanke på publisering.

Da det i fjor ikke kom inn tilstrekkelig gode søknader, kan det i år deles ut to stipend, som deles ut på julemøtet i Norsk Psykoanalytisk forening.

Søknadsfrist 1. oktober 2005. Søknaden sendes styreleder Svein Friis, Avdeling for forskning og undervisning, Psykiatrisk divisjon, Ullevål universitetssykehus, 0047 Oslo. Eventuelle spørsmål kan rettes til Svein Friis på tlf 22 11 84 40.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 42, nummer 9, 2005, side

Kommenter denne artikkelen