Du er her

Tvillingstudier kan bidra til å løse ADHD-gåten

Ved Karolinska Institutet i Sverige håper man å komme nærmere årsakene til ADHD gjennom RATSS-studien (Roots of Autism and ADHD Twin Study in Sweden). Studien ble påbegynt i oktober i fjor og skal gå fram til juni neste år. I løpet av denne perioden håper forskerne å få samlet inn data fra 70 tvillingpar. Formålet med prosjektet er å gjennomføre grunnleggende klinisk forskning for å øke kunnskapen om hva som er årsakene bak både autisme og ADHD. Tidligere forskning viser at både arv og miljø spiller en rolle i utviklingen av disse to tilstandene, men eksakt hvilke prosesser som leder til dem, er fortsatt ikke kartlagt.

Kilde: ki.se/kind/ratss-orsaker-till-autismspektrumstorning

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 52, nummer 10, 2015, side

Kommenter denne artikkelen