Du er her

Forskningsnotiser

Publisert
5. oktober 2015

En dansk undersøkelse viser at det er store sosiale forskjeller mellom barn som får ADHD-medisiner og de som ikke får det.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 52, nummer 10, 2015, side 887

Kommenter denne artikkelen