Du er her

13 prosent av amerikanske gutter har hatt en ADHD-diagnose

Tall fra US Centers for Disease Control viser at av alle barn fra fire til 17 år har gjennomsnittlig 9,5 prosent av barna på et eller annet tidspunkt hatt en ADHD-diagnose.

Statistikken viser at 13,3 prosent av alle gutter og 5,6 prosent av alle jenter i alderen fire til 17 år på et eller annet tidspunkt i barndommen har fått en ADHD-diagnose.

Forekomsten av ADHD var høyest for barn med offentlig helseforsikring (11,5 prosent) og lavest for dem uten forsikring (5,7 prosent). Blant barn med privat helseforsikring var prevalensen 8,6 prosent.

Lav inntekt har sammenheng med forekomsten av ADHD i USA. I familier med inntekt under 200 prosent av den nasjonale fattigdomsgrensen hadde 10,4 prosent av barna fått ADHD-diagnose, sammenlignet med 8,6 prosent av barna i familier med inntekt tilsvarende eller over 200 prosent av fattigdomsgrensen.

Kilde: Pastor P. N., Reuben C. A., Duran C. R. & Hawkins L. D. (2015) Association between diagnosed ADHD and selected characteristics among children aged 4–17 years: United States, 2011–2013. NCHS data brief, no 201. Hyattsville, MD: National Center for Health Statistics.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 52, nummer 10, 2015, side

Kommenter denne artikkelen