Du er her

En god beslutning å lese om gode beslutninger

Publisert
5. oktober 2015

Flere tiår med forskning viser at vi mennesker er belemret med en rekke forutsigbare handlingsmønstre – som står i veien for det å ta gode valg. En begredelig konsekvens er at minst halvparten av de viktige beslutningene i organisasjonslivet skjærer seg. Vi velger for raskt eller for tilfeldig. Vi baserer oss på for mye, for lite eller gal informasjon. Vi vegrer oss og venter. Eller vi lar være.

Den gode nyheten er at det finnes mye godt stoff om hva vi kan gjøre med dette. Etter å ha arbeidet med lederutvikling i snart tre tiår, synes jeg det er litt snodig at organisasjonspsykologene synes å ha interessert seg lite for litteraturen innenfor dette spennende – og ikke minst praktiske – fagfeltet.

Her er noen lesetips til deg som ønsker å hjelpe ledere i organisasjoner med å utvikle seg som beslutningstakere:

Det er et godt utgangspunkt å starte med Daniel Kahnemans skattkiste Tenke fort og Langsomt. For å supplere med et mer konkret organisasjonsperspektiv, anbefaler jeg imidlertid å lese Russo & Schoemakers Winning Decisions og Why Decisions Fail av Paul Nutt. Sistnevnte er kanskje en av våre aller største nålevende eksperter på fagfeltet.

På norsk har vi Linda Lais Dømmekraft fra 1991 og Karin & Nils Brunssons Beslutninger, som kom ut nå i år. I tillegg vil jeg nevne Marcus Selarts A Leadership Perspective on Decision Making, som også er en norsk utgivelse, men skrevet på engelsk.

Jeg kan også anbefale Thaler & Sunsteins Nudge og boken Wiser – skrevet av Sunstein & Hastie. Sistnevnte utgis på norsk nå i høst.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 52, nummer 10, 2015, side 915

Kommenter denne artikkelen