Du er her

Skolepsykologi

Integrert psyke – Vi trenger nok ikke et selvstendig fag, men vi bør integrere mental helse i undervisningen.

Andreas Høstmælingen til God Morgen Norge, 8. september

Synleg psykolog Ein skulepsykolog på alle skular skal gjere det lettare for elevane. Tenk om ein berre kunne ha gått bort i gangen og spurt etter hjelp på ein elles tung dag, eller kanskje løyst eit problem etter tallause vonde dagar og timar. Ein skulepsykolog skal vere synleg på skulane. Dei aller fleste skal ha eit forhold til denne personen, og ingen skal vere redd for å stikke innom for å få hjelp.

Sofie Sundberg på NRK Ytring, 10. september

Innlemmet Vi tror at psykologi og livskunst på pensum kan bidra både i kampen mot mobbing, utenforskap og for den enkeltes evne til å håndtere vanskelige følelser. Er partiene villig til å innlemme psykisk helse i skolen, og hvor mye skal de satse på skolehelsetjenesten?

Elin Anita Lund debatterer i Oppland Arbeiderblad, 12. september

Hører hjemme Veiledning til mental balanse bør starte før prestasjons-skruen strammes til i videregående skole og på universitetet. Dagens barn og ungdom trenger en gymtime for tanker og følelser, slik presidenten i Norsk psykologforening, Tore Levin Hofgaard, formulerte det nylig. Psykologi var ikke en del av pensum på syttitallet heller. Mye tyder på at faget hører hjemme i dagens skoleplan.

Torstein Hvattum kommenterer i Aftenposten 14. september

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 52, nummer 10, 2015, side

Kommenter denne artikkelen