Du er her

Barn med ADHD behandles ulikt i Danmark

En dansk undersøkelse viser at det er store sosiale forskjeller mellom barn som får ADHD-medisiner og de som ikke får det.

Mer enn tre ganger så mange barn av lavtutdannede dansker som barn av foreldre med høy utdannelse får ADHD-medisin. Det kommer fram i en studie som ble publisert i tidsskriftet Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics tidligere i år.

– Dette er bekymringsfullt. Det kan tyde på at legene skriver ut ADHD-medisiner til en del barn med sosiale tilpasningsvansker uten at de nødvendigvis er syke, sier Helle Wallach-Kildemoes til det danske nettstedet videnskap.dk. Hun er ph.d. ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Universitetet i København og hovedforfatter av studien. I arbeidet har forskerne ved hjelp av danske registre fulgt hele 813.416 barn mellem 5 og 17 år over en toårsperiode. Undersøkelsen viser også at jo yngre moren var da hun fikk barn, jo større var sannsynligheten for at barnet fikk ADHD-medisin. Det samme gjaldt hvis barnet bodde sammen med bare den ene av foreldrene og hvis den ene eller begge foreldrene hadde en psykisk sykdom.

Kilde: videnskab.dk/krop-sundhed/mistanke-udsatte-born-far-adhd-medicin-selvom-de-er-raske

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 52, nummer 10, 2015, side

Kommenter denne artikkelen