Du er her

Takstmøter

Oppgjørskontorene er midt inne i en flerårig kontrollaksjon rettet mot trygdeoppgjørene for blant annet psykologer. En del uheldig takstbruk er konstatert. I løpet av noen år vil regninger kunne kontrolleres maskinelt, og uheldig takstbruk vil raskt kunne påvises, noe som kan føre til krav om tilbakebetaling for inntil tre år tilbake i tid. Det kan synes som en del takstpraksis og journalføringspraksis ikke er oppdatert i tilstrekkelig grad. Dette er unødvendig, ettersom korrekt takst- og journalpraksis (de to må ha en viss sammenheng) øker effektiviteten. Det blir derfor gjennomført kveldsmøter om takstbruk, der også den nye rammeavtalen vil bli gjennomgått:

Oslo: Torsdag 2. sept. kl 17–20, Oslo kongressenter/Folkets hus, Youngstorget.

Bergen: Torsdag 9. sept. kl 18–21, Clarion Hotel Admiral, C. Sundtsgt. 9.

Trondhjem: Torsdag 30. sept. kl 17–20, SAS Royal Garden Hotel, Kjøpmannsgt. 73.

Ved begynnelsen av møtene blir det servert kaffe og frukt. Alle psykologer som driver refusjonsbasert praksis oppfordres til å delta. Ingen forhåndspåmelding.

Nevropsykologer – takstmøte

Alle nevropsykologer som driver privatpraksis basert på refusjon fra folketrygden, bør delta på de samme kveldsmøtene. I tillegg er det svært viktig at de deltar på et totimers møte den 20. november. Dette er et internt møte kun for nevropsykologer med refusjonsavtaler/driftstilskudd, og gjennomføres i tilknytning til Nevropsykologisk Forenings fagkonferanse. Det henstilles på det sterkeste at alle nevropsykologer som har driftstilskudd deltar på dette møtet. Det er bare spesifikke problemstillinger som gjelder denne type utredningspraksiser som blir tatt opp. Vanlig takstbruk vil ikke være tema for dette møtet. Se invitasjon fra Nevropsykologisk Forening.

Eilert Ringdal

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 41, nummer 8, 2004, side

Kommenter denne artikkelen