Du er her

Psykologer og hjelpetelefoner

Publisert
1. juli 2005

I slutten av mai var det flere mediaoppslag med kritikk av en «psykologtelefon» der innringer måtte betale kr 30 per minutt for psykologens råd. I telefontjenestens annonse i Dagbladet ble virksomheten fremstilt med Norsk Psykologforening som garantist. Kolleger har henvendt seg til oss med reaksjoner. Mental Helse som selv har en hjelpetelefon, gikk hardt ut mot tjenestene og har spørsmål om Psykologforeningen kan gå god for slik virksomhet.

Vår bekymring ble forsterket da leder av telefontjenesten på NRKs Dagsnytt 18 sa at den er et alternativ for mennesker som ellers må vente lenge på hjelp innen de offentlige tjenestetilbud. Mennesker med psykiske lidelser har normalt et betydelig lidelsestrykk. Det å formidle sine behov for hjelp og begynne å søke råd, vil ofte måtte ta noe tid. God hjelp forutsetter også god kontakt. Psykologtelefonen kan lokke folk til å bruke mer penger enn de i utgangspunktet hadde tenkt.

Norsk Psykologforening vil anbefale sine medlemmer å vurdere grundig de faglige og etiske implikasjoner rådgivningstjenester vil gi. Tjenester bør tilbys innen et avgrenset tidsrom og til en pris som er avtalt på forhånd. Den enkelte psykolog må tenke igjennom de utfordringer slik virksomhet gir i forhold til nødvendig dokumentasjon og andre krav innen helselovgivningen.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 42, nummer 7, 2005, side

Kommenter denne artikkelen