Du er her

Minneprisen – skrivingens antitese

– Telefonen fra An-Magritt Aanonsen hvor hun gratulerte meg som vinner av Bjørn Christiansens minnepris er den beste telefonsamtalen jeg noensinne har hatt, sa Kim Larsen. – Dette er den ultimate kontrasten til det vakuum en føler seg i under skriveprosessen.

Publisert
1. juli 2005

President i Psykologforeningen, An-Magritt Aanonsen gir diplom og blomster til en glad prisvinner.

Foto: Siv Johanne Seglem.

Prisutdelingen som foregikk den 8. juni i ærverdige Gamle Losjen, samlet familie, venner og kolleger som gjerne ville hylle psykologen, som i tillegg til stillingen i Aetat Østfold, deltidsarbeid ved Universitetet i Bergen og sentrale verv i Psykologforeningen, har funnet tid til å grave frem ny kunnskap om Freuds mest berømte kasushistorie, Anna O.

Det er et svært omfattende arbeid som ligger bak de to artiklene. På bakgrunn av mange års studier har Larsen skaffet seg en unik oversikt over den internasjonale Freud-litteraturen. Gjennom korrespondanse og personlig kontakt med psykoanalytikere og historikere verden over, har han fått tilgang til kilder og informasjon som ligger til grunn for analysen. Med sikker sans for så vel detaljer som overordnede perspektiver, håndterer Larsen den store mengden av informasjon i primærkilder og sekundærlitteratur. Stor tålmodighet og stahet i forening med inspirert forskerglede ligger til grunn for dette forskningsarbeidet.

– Kim Larsen viser hvordan kasushistorien bygger på dristige antakelser og rekonstruksjoner basert på et ganske spinkelt grunnlag, sa Torkil Berge på vegne av juryen. – Det er en stor prestasjon å bearbeide et omfattende kildemateriale til en glimrende og fengende fremstilling.

Glad og stolt tok Larsen imot prisen. For ham var den en kraftfull tilbakemelding på årelangt strev. Han la vekt på at skriving er en ensom prosess: – Å skrive innebærer å befinne seg i et vakuum. Å vinne prisen er dette vakuumets ultimate kontrast! Det føles som å få en depotinjeksjon, og den vil holde meg gående i lang tid fremover!

– Kim Larsens artikler viser at forsk-ning kan og skal gjøres med mange metoder, sa president i Psykologforeningen, An-Magritt Aanonsen. – Det er en glede å gi minneprisen til ham. Aanonsen fremhevet også Larsens innsats for Psykologforeningen: – Kim Larsen har vært en viktig medspiller for oss. I dag vil jeg særlig trekke frem hans innsats for å hjelpe psykologer til å gjøre ferdig sin spesialistoppgave. Kim Larsen har holdt skrivekurs for vordende spesialister, og samtidig bidratt til å utvikle psykologene som potensielle forfattere i Tidsskriftet, sa hun.

Hanna Bovim og Vegard Isdahl bidro med en personlig og særegen Dylanfremføring.

Foto: Siv Johanne Seglem.

For dem som kjenner prisvinneren, kom det ikke som noen overraskelse at musikk-innslaget var sanger av Bob Dylan. Hanna Bovim på cello og Vegard Isdahl på gitar, fremførte tre sanger. Celloen bidro sterkt til en annerledes og vakker Dylan-opplevelse. Sangene ble fremført på originalspråket, helt i tråd med Larsens ønske. Som lidenskapelig Dylan-fan mener han enhver gjendiktning innebærer en forringelse av innholdet. Et høydepunkt for Larsen var nok ekstragaven fra Psykologforeningen: Marvin Hallerakers tegning av Bob Dylan, trykket opp spesielt for denne anledningen.

Karl Halvor Teigen var kveldens festtaler. Han feiret prisvinneren ved å presentere perler fra Nordens første psykologiske tidsskrift: Psyke. Teigens foredrag kommer på trykk i Tidsskriftet i et senere nummer.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 42, nummer 7, 2005, side 624-625

Kommenter denne artikkelen