Du er her

Privatpraksis

Forhandlingene om nye takster for privatpraktiserende er ferdige. Disse takstene gjelder kun for de som har driftstilskuddsavtale med det regionale helseforetaket. Den økonomiske rammen for oppgjøret ble 2 %. Samtidig krevde staten takstene redusert med en tilsvarende prosentsats på grunn av tidligere meruttak – altså et nulloppgjør til sammen. Enkelte endringer av reglene for takstbruk samt reduksjon av noen takster medførte en betydelig økning av de mest brukte takstene. Dette er intet godt resultat, men var et resultat som måtte aksepteres. Medlemmer som har driftstilskudd har fått takstene tilsendt. Dersom noen med driftstilskudd ikke har fått de nye takstene – kontakt foreningen 23 10 31 31, eller e-post lisbet@psykologforeningen.no

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 42, nummer 7, 2005, side

Kommenter denne artikkelen