Du er her

Tillitsvalgtsamlinger

Det arrangeres endags samling for tillitsvalgte som skal gjennomføre lokale forhandlinger. Disse kursene gjelder bare tillitsvalgte i kommuner og fylker (KS) og tillitsvalgte i HSH-tariffområdene. I begynnelsen av juli blir det sendt ut nærmere informasjon til de som står registrert hos som tillitsvalgte i de aktuelle områdene. Samlingen i Oslo blir den 26. august, mens samlingen i Bergen blir den 16. september. Påmeldingsfrist 12. august. Henvendelse til Lisbet Johansen, tlf 23 10 31 31, e-post lisbet@psykologforeningen.no.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 42, nummer 7, 2005, side

Kommenter denne artikkelen