Du er her

Lønn i helseforetakene

Publisert
1. juli 2005

I skrivende stund gjennomføres de lokale forhandlingene i de siste helseforetakene. I år har det vært harde forhandlinger i mange av helseforetakene, og i om lag en tredel av foretakene var det ikke mulig å komme til et resultat uten sentral bistand fra NAVO og Norsk Psykologforening. Resultatene er enda ikke offisielle, men det ser ut til å bli stor variasjon fra foretak til foretak: fra det helt katastrofale til det mer fornuftige. Utfordringene har vært mange og store for de hovedtillitsvalgte på helsefore-takene. Resultatene er imidlertid ikke bare avhengige av den hovedtillitsvalgte og forhandlingsdelegasjonen, men av en fornuftig motpart i helseforetakene. De avsluttende sentrale forhandlingene mellom Akademikerne og NAVO vil beregnelig bli meget vanskelige. Stridsspørsmålet vil antagelig igjen bli hvor i avtaleverket de sosiale bestemmelsene skal plasseres. Akademikerne er entydige på at disse bestemmelsene (full lønn under sykdom med mer) skal avtalefestes i den sentralt forhandlede delen av avtalen. NAVO og helseforetakene vil legge disse bestemmelsene ut til forhandlinger og kjøpslåing nede på det enkelte foretak.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 42, nummer 7, 2005, side

Kommenter denne artikkelen