Du er her

Ny eller ekstra vurdering

Publisert
5. januar 2011

Kan en leder kreve en second opinion av et tvangsvedtak, eller er dette bare et anliggende mellom faglig ansvarlig for vedtak og kontrollkommisjonen? Hvis leder tar en slik avgjørelse, må ikke da den som foretok første vedtak løses fra ansvaret for å fatte vedtak? Skal jeg som plasstillitsvalgt gå inn og lese denne journalen for å se om vurderingen holder mål?

Vaklende tillit

En leder kan bestemme at det gjøres en ny vurdering i en sak. Men en leder kan ikke gå inn eller endre i selve vurderingen. Slike enkeltbestemmelser om ny vurdering må selvfølgelig ikke få preg av mobbing av den ansatte. Normalt bør den som foretar den første vurderingen, betrakte dette som en stimulerende mulighet for en god faglig diskusjon i etterhånd. Merk også forskjellen på å foreta en (ekstra/ ny) vurdering – og å foreta selve vedtaket/paragrafvurderingen. Det ligger her altså to forskjellige løsninger som sjefen kan velge: A) en ekstra vurdering, der paragrafvurderingen fortsatt ligger hos den som foretok første vurdering. Husk vanlige journalregler for situasjoner der det eventuelt er uenighet mellom helsepersonell. B) Der saken – også paragrafvurderingen – tas fra første psykologspesialist og legges til den andre psykologspesialisten. Tillitsvalgte skal aldri lese en journal i kraft av å være tillitsvalgt. Det ligger vanligvis utenfor tillitsvalgtes rolle.

E.R.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 1, 2011, side

Kommenter denne artikkelen