Du er her

Vil ha jobben

Publisert
5. januar 2011

Jeg fikk ikke spesialiststillingen jeg søkte. For en del år siden jobbet jeg ved samme sykehus i en lavere lederstilling, og sa opp etter en vanskelig omorganiseringsprosess. Jeg vil ikke ha noen lederstilling igjen, det er en rent klinisk stilling jeg er interessert i. Nåværende avdelingssjef virket veldig positiv da jeg første gang ringte ham. Er jeg stemplet for evig uansett hva slag stilling det er snakk om? Hvilke rettigheter har jeg til få utlevert alle vurderinger i denne tilsettingssaken?

Forsmådd søker

Det er ikke forbudt å be om opplysninger i en tilsettingssak, men en søkerliste er vel det en normalt vil få utlevert, litt avhengig av hvilket tariffområde sykehuset er organisert i. Be i tilfelle høflig om en søkerliste, eventuelt en utvidet søkerliste, der søkernes formelle kvalifikasjoner er med. Ut fra den spesielle forhistorien vil jeg primært anbefale deg i stedet å ta en nysgjerrig og vennlig telefon til lederen for den stillingen du søkte, for en muntlig prat. Du kan jo markedsføre din interesse for spesialiststillinger på denne måten, så sant du klarer å holde samtalen i en positiv ånd. Selv om denne stillingen er besatt, så kan det jo være at de får andre stillinger som kunne være aktuelle for deg. Det er vel først og fremst å markedsføre deg selv du ønsker, og ikke å «straffe» for at du ikke fikk stillingen? Vær obs på at det er vanskelig både å straffe og å markedsføre seg selv samtidig.

E.R.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 1, 2011, side

Kommenter denne artikkelen