Du er her

Nye krav i klinisk voksenpsykologi?

Publisert
5. januar 2011

Jeg holder på med spesialistutdanning i klinisk voksenpsykologi og er ferdig med døgnpraksis. Nå har jeg blitt gravid og skal ut i svangerskapspermisjon neste måned. Så hørte jeg at det er vedtatt endringer i krav til praksis i voksenfordypningen. Jeg lurer på om min døgnpraksis vil bli godkjent hvis jeg blir lenge borte fra arbeidslivet og utdanningen.

Usikker

Det er riktig at praksiskrav i klinisk voksenfordypningen er skjerpet. I de nye utfyllende bestemmelsene for klinisk voksenpsykologi vedtatt av Sentralstyret 8. juni 2010 står det at det er krav om ett årsverk ved døgnavdeling godkjent for tvang etter Lov om psykisk helsevern, mens det i de gamle ble stilt krav om praksis ved døgnavdeling under Lov om psykisk helsevern. Kravet til poliklinikk er også skjerpet ved at det skal være allmenn poliklinikk i DPS. Kravet gjelder fra 1. januar.2011, men det er også vedtatt en overgangsordning: Psykologer som ønsker å søke godkjenning som spesialist i klinisk voksenpsykologi etter gjeldende utfyllende bestemmelser, må søke godkjenning som spesialist innen 31.desember.2015. Hvis en søknad ikke fører frem, gis en ankefrist på 12 uker.

For deg betyr det at du må bli ferdig med hele spesialistutdanningen innen 31.12.2015 hvis du skal få godkjent døgnpraksis som ikke er godkjent for tvang, selv om den er under Lov om psykisk helsevern. Det samme gjelder for de som vil ha godkjent poliklinikkpraksis fra en spesialpoliklinikk. Med hele spesialistutdanningen mener jeg godkjent kurs, veiledet praksis, og skriftlig arbeid innen denne dato. De nye utfyllende bestemmelsene for klinisk voksenfordypning finner du på www.psykologforeningen.no

E.D.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 1, 2011, side

Kommenter denne artikkelen