Du er her

Først med psykologsertifikat

Det europeiske psykologsertifikatet er en realitet. Norge er først ute med sertifiseringen, og så langt har 51 psykologer sluppet gjennom nåløyet og blitt tildelt sertifikat fra den norske komiteen.

Publisert
5. januar 2011

FØRST UTE: Visepresident Aina Holmén leverer tidenes første EuroPsy-sertifikat til Psykologforeningens president Tor Levin Hofgaard.

FOTO: ARNE OLAV L. HAGEBERG

Den 10. desember fikk fem av de første som har søkt EuroPsy-sertifisering overrakt EuroPsy-diplomet. Diplomet er det håndfaste beviset på at de tilfredsstiller en europeisk standard for utdanning og profesjonell trening i psykologi.

Sekretær for den norske tildelingskomiteen, spesialrådgiver Per A. Straumsheim i Norsk Psykologforening, sier det er viktig at norske psykologer slutter opp om EuroPsy-standarden ved å søke om sertifisering.

– På denne måten kan norske psykologer være med på å påvirke EU til å sørge for en høy standard på psykologutdanningene i medlemslandene. Hvis EuroPsy ikke vinner gehør, kan alternativet bli at EU isteden vedtar et direktiv med en langt lavere utdanningsstandard for psykologer. Da vil vi i verste fall kunne risikere at personer med et helt annet nivå på utdanningen, vil kunne kalle seg psykolog i Norge, sier han.

Det er den europeiske føderasjonen av psykologiforeninger, EFPA, som har utviklet og eier EuroPsy. I Norge administreres ordningen av Norsk Psykologforening ved en nasjonal tildelingskomité. En søkbar liste over alle som er tildelt diplomet fins på http://efpa.pind.be/search.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 1, 2011, side 103

Kommenter denne artikkelen