Du er her

Debattert

 • Samfunnsproblem – Psykologien forstår ofte berre éi side av saka og kjem berre inn når ein snakkar om løysingar.
  Poenget for Madsen er ikkje at psykologar skal slutte med terapi, men at mange av problema psykologane skal behandle, ikkje nødvendigvis er problem i individa, men samfunnsproblem.
  Psykolog Ole-Jacob Madsen i Dag & Tid 3. desember
 • Lykken
  Det er lett å kjenne seg igjen i Madsens refleksjoner. Vi er mange som har notert oss at populærkulturen har tatt opp i seg terapeutiske metaforer og tankemåter. Og at den allestedsnærværende jakten på lykken er et urovekkende tegn i tiden. [] Men det kan synes som om Madsen mener at Gud som moralsk instans er å foretrekke. Jeg kan ikke se at den protestantiske lære er mindre individfokusert enn psykologien.
  Fagsjef i Psykologforeningen Anders Skuterud svarar Ole-Jacob Madsen i Dag & Tid 10. desemberFanny Duckert i Tidsskriftet 3/2006
 • Samlivsvern Hvis vi nå raserer innsatsen for å fremme gode parforhold og familierelasjoner, og på den måten forebygge problemutvikling hos barn og unge, er det liten tvil om at regningen kommer i andre enden om noen år – blant annet i form av barnevernstiltak. Og underveis blir regningen tidoblet – minst. Illustrerende i så måte; det koster det offentlige omtrent like mye å holde ett «Godt samliv»-kurs som ett døgnopphold i en statlig barnevernsinstitusjon.
  Psykolog Frode Thuen i Aftenposten 3. desember
Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 1, 2011, side

Kommenter denne artikkelen