Anmeldelser

Ved hjelp av dyktige, frivillige anmeldere vurderer Psykologtidsskriftet forskjellige former for psykologisk faglitteratur. Redaksjonen bestemmer hvilke bøker som skal anmeldes og kontakter anmeldere vi mener er aktuelle. 

Det er viktig for oss at anmeldelsene er ærlige, derfor bør det ikke være en personlig relasjon - verken på godt eller på vondt - mellom forfatter og anmelder. Opplys alltid om mulige interessekonflikter hvis du skal anmelde for oss. (Last ned og legg ved signert skjema.)

Er du redaktør eller fagbokforfatter med en bok på trappene, ta gjerne kontakt med redaksjonen med forslag til anmeldere. Redaksjonen velger så hvem som skal anmelde boken. 

En vanlig bokanmeldelse er mellom 3-4000 tegn inkludert mellomrom. Hvis boken er spesielt viktig, god eller interessant, kan det være aktuelt å utvide anmeldelsen til 5-7000 tegn. Ta i så fall kontakt med redaksjonen for å avklare dette. 

Noen tommelfingeregler når du anmelder:

- Ta utgangspunkt i din egen leseropplevelse. Det som skjer i møte mellom deg, som fagperson eller menneske, og boka, er det mest interessante. Vær gjerne personlig, men aldri privat. 

- Våg å ta standpunkt og vær kritisk til teksten. 

- Ikke prøv å gjengi hele boka.

- Velg ut et tema eller perspektiv fra boka, og la refleksjoner rundt tema/perspektiv danne en rød tråd i vurderingen.

- Vær tydelig på ditt eget ståsted, og bruk det bevisst. Den nøytrale leserposisjonen finnes ikke. 

- Sitér gjerne. Et velvalgt tekstutdrag sier mye. 

- Relater gjerne boken til relevante fagtradisjoner og andre verk, men husk at slike referanser av og til vil kunne ekskludere lesere.

- Vær etterrettelig og følge alminnelige regler for kildehenvisninger. 

Har du lyst til å anmelde for oss? Ta kontakt med redaksjonen@psykologtidsskriftet.no