Du er her

Boknytt

Douglas T. Kenrick og Vladas Griskevicius | The Rational Animal: How Evolution Made Us Smarter Than We Think Boken har et evolusjonspsykologisk utgangspunkt og problematiserer om mennesket i hovedsak er rasjonelt eller irrasjonelt når vi tar beslutninger. «Subself» er et begrep som diskuteres i boken, og som tilbyr en alternativ modell knyttet til selvet og hvordan beslutninger skjer. Basic Books, 2013. 290 sider.

Torgeir M. Hillestad | Erkjennelsespsykologi. Faglige og teoretiske refleksjoner Boken undersøker psykologiske temaer fra en ny innfallsvinkel. Erkjennelsesteori er et omdreiningspunkt for drøftingene, og i uttrykket «erkjennelsespsykologi » ligger en intensjon om å utvikle innsikter på et refleksivt grunnlag som peker ut over psykologiens umiddelbare anvendelsesområde. Ariadne Forlag, 2014. 158 sider.

Jon Middelborg og Dimitrij Kielland Samoilow | Tryggere barndom. Et behandlingsperspektiv på vold i familien Vold i nære relasjoner handler ikke først og fremst om menn som er voldelige overfor kvinner. Volden er vel så ofte gjensidig. I denne hverdagen finnes det også barn, som ofte blir usynlige. Hvordan kan terapeuter møte partnere som utøver vold mot hverandre? Kan en i det hele tatt tilby parterapi når det forekommer vold i et forhold? Gyldendal Akademisk, 2014. 198 sider.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 51, nummer 6, 2014, side

Kommenter denne artikkelen