Du er her

Debatt og kommentar

Skal vi produsere god helse eller pene tall?

Vi trenger ikke anmeldere som mangler innsikt i eller forståelse for temaet barn av alvorlig psykisk syke foreldre.

Frontlinjene er de samme samme som før. Forskeren mener klinikeren mangler respekt for den empiriske kunnskapen, mens klinikeren opplever forskningen som irrelevant for sin praksis.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 51, nummer 6, 2014, side 488-493

Kommenter denne artikkelen