Du er her

Debattert

Psykisk helse på timeplanen

Åpenhet: Han ombestemte seg, tenkte at han ikke burde gå glipp av muligheten til å bruke sin første tale på et nasjonalt Høyre-arrangement til å fortelle om noe han er svært, svært opptatt av: Åpenhet om psykisk helse, mobbing og unges selvmordstanker. (?) Han etterlyser bedre skolehelsetjeneste, flere helsesøstre og psykologer ungdom kan snakke med. – Psykisk helse bør inn i lærerutdannelsen.

Unge Høyres Haagen Poppe på Høyres landsmøte, Aftenposten 9. mai

Psykologer i skolen: – Vi trenger åpenhet om det å ha psykiske lidelser. Vi må tørre å snakke om hva det vil si å ha en hverdag som byr på store utfordringer og problemer for den enkelte, sa fylkeslederen fra talerstolen. (?) – Vi trenger skolepsykologer inn i skolen. I et godt samarbeid med skolehelsetjenesten kan disse gi ungdommen en åpen dør og en hjelpende hånd.

Unge Høyres Marthe Key Frøberg på Høyres landsmøte, Fredriksstad Blad 12. mai

Lurt: Lederen for psykiatritjenesten i Målselv er inne på noe vesentlig når hun foreslår å sette psykisk helse på timeplanen. (?) For vi har alle ei psykisk helse, og det kan være lurt å være klar over hva det kan innebære. Før det er for sent.

Leder i Nye Troms, 13. mai

Psykisk hygiene: Psykisk helse er også et av temaene Dalai Lama ønsker at samfunnet skal legge mer vekt på. – Dere lærer jo om fysisk hygiene på skolen, så hvorfor skal dere ikke lære om følelsesmessig «hygiene», spurte han og understreket at god psyke er viktig for et godt liv.

Universitas 14. Mai

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 51, nummer 6, 2014, side

Kommenter denne artikkelen