Du er her

Nei til sykmeldingsrett

Arbeidsminister Robert Eriksson (FrP) har konkludert. Pasienter skal ikke kunne sykmeldes av psykologen sin.

Publisert
5. juni 2014

KLART SVAR: Arbeidsministeren tror ikke sykmeldingsrett for psykologer vil medføre mindre sykefravær, kortere behandlingstid eller flere arbeidsmuligheter eller flere på aktive tiltak.

Foto: Flickr.com

I 14 år har Psykologforeningen jobbet for at psykologer skal kunne sykmelde pasientene sine. Nå har arbeidsminister Robert Eriksson (FrP) informert Psykologforeningen om at han ikke vil innføre sykmeldingsrett for psykologer.

– Etter mitt syn er det ikke grunn til å tro at sykmeldingsrett for psykologer vil føre til redusert sykefravær, kortere behandlingstid, flere arbeidsmuligheter eller flere sykmeldte på aktive tiltak, skriver arbeidsministeren i brevet han sendte til Psykologforeningen for et par uker siden.

Lang historie

Bjarne Håkon Hanssen skapte nok forhåpninger i Psykologforeningen da han som arbeids- og inkluderingsminister i 2008 presenterte forslaget til en forsøksordning med psykologer som sykmeldere. Forsøket som pågikk i Akershus og Telemark, startet opp i mars 2009 og ble avsluttet ved årsskiftet 2011/12. Ordningen gjaldt pasienter med en psykisk lidelse, og pasientene kunne sykmeldes i inntil 26 uker. Nærmere 250 psykologer deltok.

Hensikten med forsøksordningen var å undersøke om nyordningen ville medføre redusert sykefravær, kortere behandlingstid, flere arbeidsmuligheter og flere sykmeldte på aktive tiltak. Som ansvarlig for sykmeldingsforsøket fra foreningens side la spesialrådgiver Andreas Høstmælingen særlig vekt på muligheten for at pasienten nå kunne få oppfølging av sin egen behandler.

– I visse tilfeller er det ikke om å gjøre å redusere antall sykmeldte eller redusere antall dager man går sykmeldt. Noen er syke og har rett til og behov for å være ute av arbeid. Det er sentralt at disse menneskene får en oppfølging som er tilpasset deres behov, sa han til Psykologforeningen. no ved oppstarten av prosjektet.

Ingen samfunnsøkonomisk effekt

I april 2012 kom evalueringen Arbeids- og velferdsdirektoratet hadde ventet på. Undersøkelsen «Evaluering av forsøk med sykmeldingsrett for psykologer» forteller om fornøyde pasienter, men kan ikke dokumentere effekt på sykefraværet:

De pasientene som har erfaring med å bli sykmeldt av psykolog er svært fornøyde med at det var mulig, men det er få det gjelder. Vi finner ingen samfunnsøkonomiske effekter av ordningen – verken positive eller negative. (Pöyry og Proba samfunnsanalyse)

– Ikke avgjort

Har arbeids- og sosialministeren dermed lagt saken død? Ikke hvis vi skal tro Psykologforeningens president, Tor Levin Hofgaard.

– Vi mener denne saken ikke kan være avgjort med dette, og vil fortsette å arbeide for at også pasienter med psykiske helseplager skal kunne få sykmelding fra sin primærbehandler for lidelsen. Det har pasientene hos kiropraktorer og fysioterapeuter kunnet få i mange år allerede. Det er en uforståelig diskriminering av psykisk helse-pasienter at psykologer ikke skal ha samme mulighet, sier han.

Psykologforeningens president mener at regjeringen taler med flere tunger, og at det er vanskelig å tro på helseministerens festtaler om brukermedvirkning når arbeidsministeren samtidig velger å se bort fra pasientens tilbakemelding i sykmeldingssaken.

– Regjeringen tar her en beslutning mot pasientenes klare ønske, sier han til Psykologtidsskriftet.

– Det er paradoksalt i en tid der de snakker seg varme om at helsetjenesten skal utformes etter styringssignaler nedenfra, og om å skape «pasientenes helsetjeneste». Helseministeren har tydeligvis ikke hele regjeringen i ryggen i dette prosjektet, sier Hofgaard.

Psykologforeningen kommer nå til å sende et brev til arbeidsministeren der han oppfordres til å ta en prat med sine kolleger for å se denne saken i et bredere perspektiv.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 51, nummer 6, 2014, side 495

Kommenter denne artikkelen