Du er her

Før landsmøtet 2010

For tre år siden mente politikerne at det var fastlegenes oppgave å hjelpe folk med lettere psykiske plager. I dag går alle politiske partier inn for å opprette psykologiske lavterskeltilbud i kommunene, og regjeringen har nedfelt dette målet i sin Soria Moria-erklæring.

Alle partiene har overtatt vår terminologi og argumentasjon. Dette er kort sagt en suksesshistorie

– Alle partiene har overtatt vår terminologi og argumentasjon. Dette er kort sagt en suksesshistorie, sier Hofgaard.

Men fortsatt er ikke psykologer i kommunen ansett som en selvfølge på linje med fastleger og fysioterapeuter. Og finansieringen av lavterskeltilbudene er ikke god nok, poengterer presidenten. Han er bekymret for kommuneøkonomien. Politikerne snakker om å spare og å kutte, og det kan være kritisk for en satsing som krever fornyelse i helsetjenestene.

– I dag koster psykiske lidelser samfunnet 70 milliarder kroner per år. Tiltak på lavterskelnivå kan spare staten for millioner av kroner. Men gode lavterskeltjenester i alle deler av landet krever statlig medfinansiering. Dette har vi jobbet for lenge, og vi skal fortsatt holde trykket oppe i denne saken.

Forbausende nederlag

– Hvor har du og foreningen kommet til kort, eller for kort?

– Vi har ikke vært like flinke til å sette dagsorden i andre saker enn på hovedsatsningsområdet vårt. Jeg hadde en ambisjon om at vi i større grad skulle delta i den generelle samfunnsdebatten og i debatten om psykisk helsevern. Her har vi et stort utviklingspotensial, svarer presidenten.

– Og så hadde jeg trodd at henvisningsretten og sykemeldingsretten for psykologer ville være kommet på plass i god tid før landsmøtet i 2010. Dette er saker vi har jobbet med i en årrekke. Men prosessen hos helsemyndighetene stopper opp hver gang vi nesten er i mål med denne saken. Det er frustrerende, sukker Hofgaard.

Han lover at foreningen i neste landsmøteperiode vil jobbe hardt for at psykologene i hele landet får både sykemeldingsrett og henvisningsrett, begge deler nødvendige verktøy for å kunne gi god helsehjelp.

President Tor Levin Hoffgaard intervjuet av Nina Strand, november 2010

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 11, 2013, side 1107

Kommenter denne artikkelen