Du er her

Debatt og Kommentar

Psykologer er etisk forpliktet til å engasjere seg i folks liv og livskvalitet. Deres kunnskap er essensiell i kampen mot klimaendringene. Hva vil Psykologforeningen gjøre med det?

Det er mange krav til barnesakkyndige, og av og til vil ikke deres arbeid holde absolutt høyeste faglige standard. Nettopp derfor har vi et omfattende system som kvalitetssikrer beslutningene i barnevern og barnelovsaker. – Vi kjenner ikke til noen beslutningsprosess i vårt samfunn som er så grundig, skriver Espen Walstad og Jørn Søvik.

Bidrar psykiatriens førparadigmatiske natur til rettspsykiatriens problem?

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 11, 2013, side 1118-1125

Kommenter denne artikkelen