Du er her

Barn med psykiske vansker føler seg ikke akseptert

Barn med emosjonelle vansker og barn med atferdsvansker strever med venner og føler seg lite sosialt akseptert.

Dette fant psykolog Belinda Ekornås i en studie av 5073 barn fra 11 til 13 år. Selvfølelsen til barna med atferdsproblemer var realistisk i forhold til venneproblemene deres, ifølge foreldre og lærere, mens engstelige barn hadde en sosial selvfølelse som var dårligere enn venneproblemene deres.

Venneproblemer var direkte knyttet til barnas psykiske vansker og skolefungering, men også indirekte gjennom at vanskene med venner påvirket selvfølelsen deres. Guttenes venneproblemer var imidlertid sterkere knyttet til skolevansker enn jentenes.

Kilde: Ekornås, B. (2013). «Barn med emosjonelleog atferdsvansker: Selvopplevelse, venneforhold og motorikk». Ph.d.-avhandling ved Universitetet i Bergen.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 11, 2013, side

Kommenter denne artikkelen