Du er her

Røyking i svangerskapet kan gi barnedepresjon

Barn med mødre som røyker gjennom hele svangerskapet, er mer utsatt for å utvikle barnedepresjon. Mors røyking kan føre til endringer i hjerneveksten, noe som øker risikoen for angst og depresjon, skriver New Scientist.

Kilde: Røyking i svangerskapet kan gi barnedepresjon. Hentet fra Forskning.no 16. september 2013.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 11, 2013, side

Kommenter denne artikkelen