Du er her

Norsk psykolog i utlandet

Publisert
5. oktober 2013

Jeg skal legge fram et paper på internasjonal kongress. Hvordan oversetter jeg min akademiske tittel, cand. psychol. til engelsk? Og hva med min spesialisttittel? Jeg er spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi.

Reiselysten

Dessverre fins det ikke noen engelsk forkortelse for vår grunnutdanning. Derfor foreslår vi at norske psykologer bruker Psychologist, eventuelt Licenced Psychologist for å formidle at de har en grunnutdanning som gir rett til å kalle seg psykolog. Cand. psychol. kommuniserer ikke godt nok at du er autorisert psykolog. Om du ønsker det, kan du eventuelt skrive Licenced Psychologist/cand.psychol.

I USA er PsyD betegnelsen for dem med utdanning som normalt fører til autorisasjon som psykolog der (= den kliniske dr.-graden i psykologi).

Hva gjelder vår spesialisttittel, så er det ikke slik at det vanligvis fins paralleller til vår spesialistutdanning i andre land, og følgelig heller ikke titler som vi kan benytte. Derfor anbefaler vi å bruke en direkte oversettelse: Specialist in Clinical Children’s and Youth`s Psychology.

T.B.P.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 11, 2013, side

Kommenter denne artikkelen