Du er her

FrPropaganda?

Publisert
5. oktober 2013

DEBATT: PSYKOLOGTIDSSKRIFTET

 

Fredrik Gustafsson er i forrige utgave sjokkert over at Karine Skarets kronikk kom på trykk, en kronikk hvor Skaret anbefaler at man må bør stemme på «hennes» parti: FrP. Gustafsson ber redaksjonen ta avstand fra dette, og at vi bør vurdere om Skaret er egnet som fast kronikør. Skaret står nok inne for egne meninger, mens vi i Psykologtidsskriftet både står for vår beslutning om å la henne være fast kronikør og beslutningen om trykke den omtalte kronikken. Det gjør det vanskelig å oppfylle Gustafssons ønsker om beklagelse.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 11, 2013, side

Kommenter denne artikkelen