Du er her

Forskningsnotiser

Når klimapanelet no åtvarar sterkare enn nokon gong mot menneskeskapte miljøendringar, er det bare å håpa at filmskaparar med skepsis til FN sine konklusjonar er opptekne på anna hald.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 11, 2013, side 1128

Kommenter denne artikkelen