Du er her

Fagbidrag

Oppsummert
Publisert
1. februar 2005
Fra praksis
Publisert
1. februar 2005
Redaksjonelt
Publisert
1. februar 2005
Fagartikkel
Publisert
1. februar 2005

Mange tester som brukes i klinisk praksis er ikke normert for norske forhold. Dette gir risiko for feilvurderinger. I artikkelen sammenliknes normer for en rekke tester med de faktiske prestasjonene i et norsk utvalg.

Fagartikkel
Publisert
1. februar 2005

Når sykdom ikke er noe en har fått, men alltid har hatt, gjelder det ikke bare å bygge opp livet, men å bygge ned forsvarsverk og få et vindu inn til seg selv. For mestring av kronisk sykdom handler også om tilgang på egne følelser.

Fagartikkel
Publisert
1. februar 2005

Mange barn mangler ord for å beskrive tanker og følelser, men ønsker likevel psykoterapi. Bruk av spill i terapi kan styrke samspillet med terapeuten, og hjelpe barnet med å få bearbeidet sine opplevelser.

Fagessay
Publisert
1. februar 2005

Kategorier kleber. Omgivelsene ser personene slik som kategoriene sier de er. Og de kategoriserte kan komme til å se seg selv på samme måte, de kan ende opp med den selvforståelse at de er eller bør bli hva kategoriene sier.

Redaksjonelt
Publisert
1. januar 2005
Fagartikkel
Publisert
1. januar 2005

Dr. Major lyser som en Mira på den norske psykiatriens mørke himmel, en variabel stjerne som i lange perioder trekker seg sammen, men som aldri blir helt borte fra horisonten. Her presenteres hans tanker om «Sindssyges Behandling og Forpleining».

Fagartikkel
Publisert
1. januar 2005

Den nygotiske stilen på Gaustad vekker en skrekkblandet fascinasjon. Bak arkitekturen ligger en nøye kalkulert effekt: Avdelingens struktur, stramhet og symmetri skulle virke moralsk oppbyggende.

Sider