Du er her

Fagbidrag

Oppsummert
Publisert
1. november 2004
Redaksjonelt
Publisert
1. november 2004
Oversiktsartikkel
Publisert
1. november 2004

Behandlingen av Anna O ble av Sigmund Freud betegnet som selve utgangspunktet for psykoanalysen. Men en detaljert undersøkelse motsier den offisielle fremstillingen av hva som faktisk skjedde. Den berømte kasushistorien er basert på myter.

Fagartikkel
Publisert
1. november 2004

Profesjonsforeningene har forskjellige krav til sine videreutdanninger. Spørsmålet er om tverrfaglig videreutdanning innen psykisk helsevern for barn og unge først og fremst er tilpasset sosionomer og pedagoger. Dette kan øke problemene med å rekruttere psykologer og leger til fagfeltet.

Fagartikkel
Publisert
1. november 2004

Pasientens barn blir ikke ivaretatt innen psykisk helsevern for voksne. Foreldrene ønsker at behandlerne snakker med dem om barna. De etiske prinsippene bør anvendes ut fra et utvidet klientbegrep, som også inkluderer klientens barn.

Oppsummert
Publisert
1. oktober 2004
Oppsummert
Publisert
1. oktober 2004
Redaksjonelt
Publisert
1. oktober 2004
Oversiktsartikkel
Publisert
1. oktober 2004

Har moderne traumeterapeutiske metoder noe å tilby den store gruppen av mennesker som sliter med posttraumatisk stresslidelse, og har noen av metodene spesielle fortrinn? Her presenteres et utvalg av de viktigste, klinisk nyttige terapistudiene.

Originalartikkel
Publisert
1. oktober 2004

Gruppestudier har vist hukommelses- og oppmerksomhetsvansker både ved schizofreni og depresjon. De fleste enkeltmennesker med depresjon fungerer likevel upåfallende kognitivt. En tredel av pasientene med schizofreni presterer normalt selv på de mest sensitive prøvene.

Sider