Du er her

Fagbidrag

Oppsummert
Publisert
1. august 2004
Fagartikkel
Publisert
1. august 2004

Diagnosen posttraumatisk stressforstyrrelse har utviklet seg langs de samme historiske linjer i DSM- og ICD-systemene. En nærmere gjennomgang av kriteriene i de to systemene avdekker imidlertid iøynefallende ulikheter. Artikkelen drøfter forskningsmessige og kliniske konsekvenser av dette.

Oppsummert
Publisert
1. august 2004
Fagartikkel
Publisert
1. august 2004

En undersøkelse viser at barn med cerebral parese i form av spastisk diplegi har tydelige problemer med ikkeverbal kognitiv fungering. Dette bør få konsekvenser i arbeidet med trening og tilrettelegging for disse barna.

Fagessay
Publisert
1. august 2004

Ergonomisk arbeidspsykologi er et viktig fagområde som går under en rekke betegnelser. Eksempler er kognitiv ergonomi og «human factors». Forfatteren gir en kort innføring i nye utviklingstendenser.

Oppsummert
Publisert
1. august 2004
Doktorgrad
Publisert
1. juli 2004
Doktorgrad
Publisert
1. juli 2004
Oppsummert
Publisert
1. juli 2004

Sider