Du er her

Fagbidrag

Testartikkel
Publisert
1. mai 2004

Skam hindrer per definisjon positive følelser og kan dermed være tilstede i et bredt spekter av psykiske lidelser. Det er et viktig terapeutisk mål å bevisstgjøre og gjennomarbeide sterk skamfølelse. Cooks Internalisert skam-skala, et trekkmål utviklet for klinisk bruk og forskning, kan her være et nyttig verktøy.

Oversiktsartikkel
Publisert
1. mai 2004

Målinger av hjerteratevariabilitet har gitt ny kunnskap om betydningen av det autonome nervesystemet. Det har vært en voldsom økning i interesse for dette fenomenet. Det er i ferd med å bli en viktig parameter ved studier av normaltilstander, somatiske lidelser, affektive lidelser og angstlidelser.

Oversiktsartikkel
Publisert
1. mai 2004

Det er en høy forekomst av seksuelle problemer ved nevrologiske tilstander. Eksempler er hodeskade, ADHD, multippel sklerose, Parkinsons sykdom og epilepsi. Pasientene får i liten grad tilbud om hjelp. De trenger god informasjon om hvilke virkninger lidelsene kan ha.

Tvangslidelse
Publisert
1. mai 2004

Tvangslidelse er blitt kalt «tvilens sykdom». Her presenteres et eksempel på en behand-ling tilpasset en hektisk poliklinisk hverdag.

Oppsummert
Publisert
1. mai 2004
Oppsummert
Publisert
1. mai 2004
Oppsummert
Publisert
1. mai 2004
Fra praksis
Publisert
1. mai 2004

Mick Jagger er i manges øyne fremdeles både sexy og vital selv om han nå befinner seg i kategorien eldre. Hvilke bilder har vi så av ganske alminnelige mennesker fra 60 år og oppover? Hvorfor er vi så redde for å bli gammel, og hvorfor er negative holdninger og fordommer mot eldre så utbredt?

Oppsummert
Publisert
1. mai 2004
Oppsummert
Publisert
1. april 2004

Sider