Du er her

Fagbidrag

Oppsummert
Publisert
1. mars 2005
Fra praksis
Publisert
1. februar 2005
Oppsummert
Publisert
1. februar 2005
Redaksjonelt
Publisert
1. februar 2005
Testartikkel
Publisert
1. februar 2005

Mange tester som brukes i klinisk praksis er ikke normert for norske forhold. Dette gir risiko for feilvurderinger. I artikkelen sammenliknes normer for en rekke tester med de faktiske prestasjonene i et norsk utvalg.

Oversiktsartikkel
Publisert
1. februar 2005

Mange barn mangler ord for å beskrive tanker og følelser, men ønsker likevel psykoterapi. Bruk av spill i terapi kan styrke samspillet med terapeuten, og hjelpe barnet med å få bearbeidet sine opplevelser.

Fagessay
Publisert
1. februar 2005

Kategorier kleber. Omgivelsene ser personene slik som kategoriene sier de er. Og de kategoriserte kan komme til å se seg selv på samme måte, de kan ende opp med den selvforståelse at de er eller bør bli hva kategoriene sier.

Fra praksis
Publisert
1. februar 2005
Oppsummert
Publisert
1. februar 2005
Oppsummert
Publisert
1. februar 2005

Sider