Du er her

Fagbidrag

Oppsummert
Publisert
1. desember 2004
Oppsummert
Publisert
1. desember 2004
Redaksjonelt
Publisert
1. desember 2004
Doktorgrad
Publisert
1. desember 2004

Barn av mødre som har brukt narko-tika mens de var gravide, har betyde- lig mer atferdsvansker i 4 1/2-årsalde- ren enn andre barn, selv når de har vokst opp i fosterhjem.

Fagartikkel
Publisert
1. desember 2004

Dette er en av de første norske studier om sammenhengen mellom omsorgssvikt og senere kriminalitet, og bygger på data om flere tusen barn og unge registrert i barne-vernet. Mishandling er en viktig risikofaktor for at barnet senere skal begå antisosiale eller kriminelle handlinger.

Doktorgrad
Publisert
1. desember 2004

Barns posisjon som vitner i det nor-ske samfunn hviler i stor grad på den voksne avhørslederens ekspertkom- petanse. Dersom denne kompetansen ikke er relevant, eller metodene ikke er pålitelige, vil barnets rettssikkerhet være truet.

Fagartikkel
Publisert
1. desember 2004

Anna O er den mest berømte pasienten i psykoanalysens historie. I sin samtid ble hun kjent som en sterk og prinsippfast forfatter, feminist og filantrop. Da Freud ga sine forelesninger ved Clark University, var hun i Washington og holdt foredrag om hvit slavehandel.

Doktorgrad
Publisert
1. desember 2004

Rorschach-metoden gir pålitelige og gode resultater når man gjør metodisk grundige undersøkelser.

Redaksjonelt
Publisert
1. november 2004
Fagartikkel
Publisert
1. november 2004

Behandlingen av Anna O ble av Sigmund Freud betegnet som selve utgangspunktet for psykoanalysen. Men en detaljert undersøkelse motsier den offisielle fremstillingen av hva som faktisk skjedde. Den berømte kasushistorien er basert på myter.

Sider