Du er her

Fagbidrag

Originalartikkel
Publisert
1. desember 2004

Dette er en av de første norske studier om sammenhengen mellom omsorgssvikt og senere kriminalitet, og bygger på data om flere tusen barn og unge registrert i barne-vernet. Mishandling er en viktig risikofaktor for at barnet senere skal begå antisosiale eller kriminelle handlinger.

Fagartikkel
Publisert
1. desember 2004

Anna O er den mest berømte pasienten i psykoanalysens historie. I sin samtid ble hun kjent som en sterk og prinsippfast forfatter, feminist og filantrop. Da Freud ga sine forelesninger ved Clark University, var hun i Washington og holdt foredrag om hvit slavehandel.

Fagartikkel
Publisert
1. desember 2004

Målet med lekeobservasjon er å undersøke psykologiske prosesser som ligger til grunn for barnets tanker, følelser og handlinger. Dette stiller høye krav til kompetanse i forhold til teori, forståelse og gjennomføring.

Fra praksis
Publisert
1. desember 2004

Samlivsproblemer kan være både utløsende og opprettholdende faktorer i depresjon. Dette har ført til interesse for parterapi som behandlingsform.

Oppsummert
Publisert
1. desember 2004
Redaksjonelt
Publisert
1. november 2004
Oversiktsartikkel
Publisert
1. november 2004

Behandlingen av Anna O ble av Sigmund Freud betegnet som selve utgangspunktet for psykoanalysen. Men en detaljert undersøkelse motsier den offisielle fremstillingen av hva som faktisk skjedde. Den berømte kasushistorien er basert på myter.

Fagartikkel
Publisert
1. november 2004

Profesjonsforeningene har forskjellige krav til sine videreutdanninger. Spørsmålet er om tverrfaglig videreutdanning innen psykisk helsevern for barn og unge først og fremst er tilpasset sosionomer og pedagoger. Dette kan øke problemene med å rekruttere psykologer og leger til fagfeltet.

Fagartikkel
Publisert
1. november 2004

Pasientens barn blir ikke ivaretatt innen psykisk helsevern for voksne. Foreldrene ønsker at behandlerne snakker med dem om barna. De etiske prinsippene bør anvendes ut fra et utvidet klientbegrep, som også inkluderer klientens barn.

Fra praksis
Publisert
1. november 2004

I stadig større grad trekkes barn og unge inn i væpnede konflikter. De blir ofre for vold, og utnyttes som soldater. Artikkelen beskriver en gruppeterapeutisk prosess med ungdommer fra krigsherjede Angola.

Sider