Du er her

Fagbidrag

Oppsummert
Publisert
1. november 2004
Doktorgrad
Publisert
1. november 2004
Oppsummert
Publisert
1. november 2004
Oppsummert
Publisert
1. november 2004
Redaksjonelt
Publisert
1. november 2004
Oppsummert
Publisert
1. oktober 2004
Oppsummert
Publisert
1. oktober 2004
Redaksjonelt
Publisert
1. oktober 2004
Oversiktsartikkel
Publisert
1. oktober 2004

Har moderne traumeterapeutiske metoder noe å tilby den store gruppen av mennesker som sliter med posttraumatisk stresslidelse, og har noen av metodene spesielle fortrinn? Her presenteres et utvalg av de viktigste, klinisk nyttige terapistudiene.

Originalartikkel
Publisert
1. oktober 2004

Gruppestudier har vist hukommelses- og oppmerksomhetsvansker både ved schizofreni og depresjon. De fleste enkeltmennesker med depresjon fungerer likevel upåfallende kognitivt. En tredel av pasientene med schizofreni presterer normalt selv på de mest sensitive prøvene.

Sider