Du er her

Fagbidrag

Oppsummert
Publisert
1. desember 2004
Oppsummert
Publisert
1. desember 2004
Doktorgrad
Publisert
1. desember 2004

Barn av mødre som har brukt narko-tika mens de var gravide, har betyde- lig mer atferdsvansker i 4 1/2-årsalde- ren enn andre barn, selv når de har vokst opp i fosterhjem.

Oppsummert
Publisert
1. desember 2004
Doktorgrad
Publisert
1. desember 2004

Barns posisjon som vitner i det nor-ske samfunn hviler i stor grad på den voksne avhørslederens ekspertkom- petanse. Dersom denne kompetansen ikke er relevant, eller metodene ikke er pålitelige, vil barnets rettssikkerhet være truet.

Doktorgrad
Publisert
1. desember 2004
Doktorgrad
Publisert
1. desember 2004

Rorschach-metoden gir pålitelige og gode resultater når man gjør metodisk grundige undersøkelser.

Fra praksis
Publisert
1. desember 2004
Doktorgrad
Publisert
1. desember 2004

Både familieterapi og utviklingspsyko-logi er opptatt av korleis meining vert skapt gjennom gjensidig fortolking, og av historieforteljing som reiskap for å skape meining.

Redaksjonelt
Publisert
1. desember 2004

Sider