Du er her

Fagbidrag

Redaksjonelt
Publisert
1. september 2004
Kasusstudie
Publisert
1. september 2004

Pasienter med «locked-in»-syndrom er bevisste i en lammet kropp. I denne artikkelen beskrives dette syndromet og utfordringen det representerer i en rehabiliteringssammenheng.

Fagartikkel
Publisert
1. september 2004

Klinisk kompetanse er et vanlig honnørord i psykisk helsevern. Det gjenspeiler også krav om kvalitetet og effektivitetet i våre helsetjenester. Men hva betyr egentlig klinisk kompetanse, kan det læres og i så fall hvordan?

Oppsummert
Publisert
1. september 2004
Oversiktsartikkel
Publisert
1. september 2004

Ettersom oppmerksomheten på omfanget av pengespillproblemer har økt, har det vært en sterk utvikling av hjelpetilbudet. Stadig flere søker behandling. Artikkelen belyser hva vi i dag vet om dette problemet.

Oppsummert
Publisert
1. september 2004
Fra praksis
Publisert
1. september 2004
Fra praksis
Publisert
1. september 2004

Mange pasienter med en schizofrenidiagnose har blitt traumatisert gjennom sine psykoseopplevelser. Samtidig behandling av posttraumatiske symptomer og schizofreni kan gi opplevelse av mestring og håp for fremtiden.

Oppsummert
Publisert
1. september 2004
Fra praksis
Publisert
1. september 2004

Sider