Du er her

Fagbidrag

Doktorgrad
Publisert
1. juli 2004
Oppsummert
Publisert
1. juli 2004
Redaksjonelt
Publisert
1. juli 2004
Oversiktsartikkel
Publisert
1. juli 2004

Flere forskere stiller spørsmål ved den biologiske sykdomsmodellen for psykose. De forholder seg i større grad til psykose som et normalpsykologisk fenomen. Forskning viser at modeller rettet mot nettverk og familiearbeid, i tillegg til andre psykososiale tiltak, gir best resultater.

Originalartikkel
Publisert
1. juli 2004

Oppmerksomhetsvansker kjennetegner både pasienter med schizofreni og alvorlig depresjon. Spørsmålet er om forskjellige aspekter ved oppmerksomhet svikter på ulikt vis hos disse pasientgruppene. Redusert selektiv oppmerksomhet er særlig fremtredende ved schizofreni, mens redusert prosesseringshastighet og økt trettbarhet kan være typisk for depresjon.

Fagessay
Publisert
1. juli 2004

Harald Schjelderup er kjent som norsk psykologis far. Som den symbolske far er han opphavsmannen, lederen som står fremst i strid og beskytteren som gir trygghet. Han er også en modell for kunnskap som unge kan identifisere seg med.

Fra praksis
Publisert
1. juli 2004
Doktorgrad
Publisert
1. juli 2004
Oppsummert
Publisert
1. juli 2004

Sider