Du er her

Fagbidrag

Redaksjonelt
Publisert
1. januar 2005
Fagartikkel
Publisert
1. januar 2005

Dr. Major lyser som en Mira på den norske psykiatriens mørke himmel, en variabel stjerne som i lange perioder trekker seg sammen, men som aldri blir helt borte fra horisonten. Her presenteres hans tanker om «Sindssyges Behandling og Forpleining».

Fagartikkel
Publisert
1. januar 2005

Den nygotiske stilen på Gaustad vekker en skrekkblandet fascinasjon. Bak arkitekturen ligger en nøye kalkulert effekt: Avdelingens struktur, stramhet og symmetri skulle virke moralsk oppbyggende.

Oppsummert
Publisert
1. desember 2004
Oppsummert
Publisert
1. desember 2004
Doktorgrad
Publisert
1. desember 2004

Barn av mødre som har brukt narko-tika mens de var gravide, har betyde- lig mer atferdsvansker i 4 1/2-årsalde- ren enn andre barn, selv når de har vokst opp i fosterhjem.

Redaksjonelt
Publisert
1. desember 2004
Doktorgrad
Publisert
1. desember 2004

Barns posisjon som vitner i det nor-ske samfunn hviler i stor grad på den voksne avhørslederens ekspertkom- petanse. Dersom denne kompetansen ikke er relevant, eller metodene ikke er pålitelige, vil barnets rettssikkerhet være truet.

Fagartikkel
Publisert
1. desember 2004

Dette er en av de første norske studier om sammenhengen mellom omsorgssvikt og senere kriminalitet, og bygger på data om flere tusen barn og unge registrert i barne-vernet. Mishandling er en viktig risikofaktor for at barnet senere skal begå antisosiale eller kriminelle handlinger.

Doktorgrad
Publisert
1. desember 2004

Rorschach-metoden gir pålitelige og gode resultater når man gjør metodisk grundige undersøkelser.

Sider