Du er her

Vel å merke

Vel å merke
Publisert
5. desember 2010

Fra 2011 blir alle egenandeler registrert automatisk, også egenandeler fra pasientreiser med rekvisisjon. Kvitteringskort for egenandeler vil ikke lenger benyttes.

Vel å merke
Publisert
5. november 2010

Under overskriften «Er norsk samfunnspsykologi for tannløs?» vil vi arrangere en serie møter i 2010 og 2011.

Vel å merke
Publisert
5. november 2010
Vel å merke
Publisert
5. november 2010

Velkommen til møte i Seniorforum 60+ torsdag den 25. november kl. 18.30 i Psykologforeningens lokaler i Kirkegata 2.

Vel å merke
Publisert
5. oktober 2010
Vel å merke
Publisert
5. oktober 2010
Vel å merke
Publisert
5. september 2010

Landets første ordning med ombud for personer med alvorlige psykiske lidelser er i gang i Oslo fra begynnelsen av august.

Vel å merke
Publisert
5. august 2010

De sentrale delene av lønnsoppgjørene i de offentlige sektorene er i stor grad gjennomført. Men lokale forhandlinger gjenstår ennå mange steder.

Vel å merke
Publisert
5. august 2010

Her følger litt informasjon om lønnsoppgjøret for privatpraktiserende, plikter i forbindelse med pasienthenvendelser, journalføring og Helsetilsynets internkontroller.

Vel å merke
Publisert
5. august 2010

Neste sommer er det Tyrkias tur til å være vertskap for den europeiske psykologikongressen, som arrangeres 4.–8. juli 2011. Det er nå åpnet for innsending av abstract.

Sider