Du er her

Privatpraktiserende skifter navn

Interessegruppen for privatpraktiserende psykologer (ISP) skifter navn til Forening for psykologer i privatpraksis (FPP).

Navneendringen ble vedtatt på foreningens årsmøte høsten 2009. Foreningen, som ble dannet i 1983, da med navnet Interessegruppen for selvstendig praktiserende psykologer, ivaretar de selvstendig praktiserendes faglige og fagpolitiske interesser. På årsmøtet ble styret gjenvalgt for en ny periode og Hilde Hjørungdal valgt til ny leder. Hun vil i 2010 fortsette det påbegynte arbeidet med å styrke tilknytningen til Norsk Psykologforening, blant annet gjennom en ny hjemmeside under psykologforeningen.no.

FPP organiserer i dag 406 årsverk med 100 prosent hjemler og ytterligere ca. 100 privatpraktiserende psykologer uten hjemmel. Rundt fire av ti psykologspesialister er i dag privatpraktiserende.

Tidsskriftet

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 4, 2010, side

Kommenter denne artikkelen