Du er her

Avtalepsykologer – raskere penger!

Publisert
10. april 2007

NAV (trygden) er nå ferdig med å tilpasse løsningen for behandling av elektronisk leverte refusjonskrav fra psykologer, og løsningen vil bli produksjonssatt i løpet av april.

Refusjonskravene kan leveres som fil pr. diskett/CD, men det vil også legges til rette for elektronisk innsending av refusjonskrav via offentlig nett (Internett eller Norsk helsenett). Ved eventuell innsending via Internett gjøres det oppmerksom på at det er psykologen som er ansvarlig for at datasikkerheten er ivaretatt i forhold til pasientdata etc. Leverandøren av psykologens journalsystem kan svare på om det enkelte system har tilfredsstillende skjerming. For psykologer som ønsker å sende inn elektronisk, vil det påløpe kostnader til sertifikater og oppkobling mot Norsk helsenett/Internett, i tillegg til eventuelle kostnader fra EPJ-leverandør til oppgradering av programvaren. Krav kan også leveres i XMLformat pr. diskett og CD, da uten bruk av signatur og ebXML-rammeverk.

Også journalsystemene må tilpasses ved eventuell elektronisk innsending. Journalleverandørene er orientert om den nye løsningen, slik at de kan starte arbeidet med å tilpasse sine systemer. For psykologen vil elektronisk innsending av refusjonskrav føre til kortere behandlingstid og raskere tilbakemelding om eventuelle feil. Psykologer som sender inn oppgjør på diskett/CD, vil også bli tilbudt elektronisk oversendelse av utbetalingsvedtak pr. epost (forutsetter skriftlig samtykke fra psykologen). Ved elektroniske refusjonskrav vil psykologen få utbetalt refusjonen i løpet av 1–5 dager etter at NAV har mottatt kravet.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 4, 2007, side

Kommenter denne artikkelen