Du er her

Tillitsvalgtkurs

Det planlegges et vanlig tredagers tillitsvalgtkurs i Oslo-området 7.–9. mai. Målgruppen for kurset er NPF-tillitsvalgte som ikke tidligere har deltatt på tillitsvalgtkurs, eller som ikke har deltatt på lang tid. Temaer som tas opp, er aktuelle bestemmelser i arbeidslivets lov- og avtaleverk, arbeidsavtaler, samarbeid og medbestemmelse i arbeidslivet, regler ved oppsigelser og omstillinger, tariffoppgjør og lønnspolitikk, forhandlingsteknikk med mer. Tillitsvalgte fra alle tariffområder kan delta. Påmelding og henvendelser til Lisbet Jonassen, tlf: 23 10 31 31, e-post: lisbet@psykologforeningen.no. Påmeldingsfrist er 6. april.

Dersom deltakerne ønsker det, og i henhold til avtale med eget forbund, kan de i forbindelse med trinn II melde seg på internettstudiet «Omstilling og ledelse i offentlig sektor». Dette avvikles i periodene mellom trinn I og II og etter trinn III. Tilbudet tilsvarer 15 studiepoeng av et 30 studiepoeng-studium. Studiet er internettbasert, og det gis ikke annen undervisning. Mer informasjon om dette gis på trinn I. For de som ikke ønsker å gå opp til eksamen, avsluttes kursrekken med en fagoppgave.

Kurset er tverrfaglig, og det kommer deltakere fra forskjellige sektorer/foreninger. Gjennomført kursrekke med alle tre trinn gjennomført, enten med eksamen eller innlevert og bestått fagoppgave, vil gi relevant kompetanse til andre typer verv og lederjobber.

Det er separate opptak til hvert kurstrinn. Deltakelse på trinn 1 gir ikke automatisk rett til å følge de senere trinnene. Søknadsfrist 20. juni til: lisbet@psykologforeningen.no, tlf 23 10 31 31.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 4, 2007, side

Kommenter denne artikkelen