Du er her

Forskningsnotiser

Mobiltelefonar kan vera årsak til at menneske får auka stressnivå og dårlegare søvn. Nær ein av seks kan vera avhengig av verktøyet.

Ny forsking tyder på at behandling av kronisk insomni vil kunna gje store positive helseeffektar i samfunnet.

Ny forskning tyder på at søvnmangel får hjernen til å huske dårlig og prioritere lagring av ting det er knyttet negative følelser til.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 4, 2007, side 469

Kommenter denne artikkelen