Du er her

Principles and Practice of Sleep Medicine (4th ed.)

Publisert
10. april 2007

Thomas Roth, William C. Dement og Meir H. Kryger | Principles and Practice of Sleep Medicine (4th ed.) Philadelphia: Saunders (W.B), 2005. 1517 sider. Kr 2314 bok og tilgang til http://www.sleepmedtext.com, kr 1656 kun bok, kr 1656 CD med adgang til internettressurs

Søvnmedisin er et multidisiplinært fagfelt som har vokst betraktelig i løpet av de siste tiårene. Siden den første utgaven av Principles and Practice of Sleep Medicine kom i 1989, har dette enorme verket vært det mest komplette oppslagsverket innenfor søvn og søvnforskning. Verket har gjennomgått flere revisjoner, og i den siste utgaven, som utkom i 2005 (fjerde utgave), gis leseren også muligheten til å benytte seg av en søkbar internettdatabase med en rekke svært nyttige funksjoner.

Boken er delt inn i to hoveddeler, med til sammen 125 kapitler og 173 bidragsytere. I bokens første del gis leseren en svært grundig gjennomgang av hovedprinsippene innenfor søvnmedisinfeltet, blant annet normalsøvn, søvnmekanismer, søvnfysiologi og søvnfarmakologi, i tillegg til psykologiske aspekter ved søvn og drømming. Del 1 fungerer som et svært nyttig oppslagsverk. Også psykologer vil kunne ha stor nytte av denne delen som belyser en rekke interessante og vanlige kliniske problemstillinger.

I del 2 gjennomgås en rekke søvnsykdommer i detalj, fra insomni og søvnapné til parasomnier. Her gis en grundig gjennomgang av etiologi, epidemiologi, prognose, kartlegging og behandling av sykdommene. I tillegg til rene søvnsykdommer er det egne seksjoner som dekker nevrologiske og andre somatiske lidelser hvor søvn spiller en sentral rolle. Sentralt for psykologer er bokens gjennomgang av søvn knyttet til psykiske lidelser. Bokens brede spekter av lidelser og sykdommer vil være relevant for en rekke disipliner, men søvn hos barn dekkes i en annen publikasjon (R Ferber og M. Kryger (Eds.) (1995). Principles and Practice of Sleep Disorders in Children). Boken er gjennomgående godt oppdatert, med referanser til forskningsfunn innenfor de ulike søvnfeltene som vil vært nyttig både for forskere og klinikere.

Det mest imponerende med den siste utgaven er likevel muligheten til å benytte den elektroniske versjonen som leseren gis tilgang til på Internett ved hjelp av et passord. I praksis vil denne elektroniske utgaven være den du kommer til å bruke, da hardcover-utgaven ligger på nærmere 3,9 kilo. Utover all tekst som finnes i hardcoverutgaven, har den elektroniske utgaven en rekke finesser og muligheter som ikke finnes i bokversjonen. Blant annet finner du en rekke illustrasjoner og videoer du fritt kan laste ned til eget bruk. Denne utgaven oppdateres jevnlig, ofte ukentlig, etter hvert som forskningslitteratur publiseres.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 4, 2007, side

Kommenter denne artikkelen