Du er her

Forhandlingsprosesskurs for tillitsvalgte

Dette er et kurs for deg som vil noe. Et nytt trinn I igangsettes på Tyrifjord hotell med kursstart søndag 20. august 2007 kl. 18.00 og avslutning 23. august kl. 15.00.

I samarbeid med psykolog Thor Johansen, som er spesialist i organisasjonspsykologi ved Institutt for organisasjonsutvikling, gjennomføres et prosessforhandlingskurs for tillitsvalgte. Kurset er aktuelt for deg som har noe erfaring som tillitsvalgt og som har gjennomgått de vanlige tillitsvalgtkursene. Et av kursets hovedmål er personlig utvikling.

Prosesskurset bygger på såkalt dobbeltsløyfet læring: å oppdage forbedringspotensial og se læringsmuligheter i hverdagen, og gjennomføre endringer som en konsekvens av læringen. Samlingen er intensiv, det er stor egenaktivitet, og en må regne med å arbeide det meste av tiden samlingen varer, også om kveldene.

Det er en forutsetning at deltakerne vet noe om hvordan de skal drive et avdelingsstyre, en klubb osv. Det er likeledes en forutsetning at deltakerne er noe kjent med avtaler, arbeidsrett, forhandlings- og presentasjonsteknikk, og at de har en del praktisk erfaring før de blir tatt opp på prosesskurset. Dette er også en mulighet for ny stimulans for deg som har vært tillitsvalgt en stund.

Kursrekken består av tre trinn. Trinn II og III arrangeres ved behov. I tilknytning til disse trinnene har vi inngått et samarbeid som gjør det mulig å opparbeide studiepoeng ved avlagt eksamen.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 4, 2007, side

Kommenter denne artikkelen