Du er her

Reportasje

Reportasje
Publisert
5. juli 2010

Da Janet Swim fikk et viktig verv i The American Psychological Association (APA), bestemte hun seg for å tråkke opp nye spor. I fjor presenterte hun en rapport som ser på psykologi i sammenheng med klimaforandringer.

Hvis brukerne fikk bestemme
Publisert
5. juni 2010

Hvordan bør et godt psykisk lavterskeltilbud være? Fire psykologer og like mange brukerrepresentanter dro på hyttetur til vakre Värmland for å finne svar. Samtalen som startet i bilen på vei mot Sverige en dag i april, er ikke over ennå.

Olsen-utvalget har levert sin rapport
Publisert
5. juni 2010

Fire av ti som er dømt for drap de siste fem årene hadde ruslidelser. En av tre hadde personlighetsforstyrrelser. En av fem hadde diagnosen schizofreni eller paranoid psykose.

Lavterskeltilbud til Quitos fattige
Publisert
5. juni 2010

Dette sier den ecuadorianske psykologen Javier Cárdenas. Han leder et prosjekt i hovedstaden Quito som prøver å demme opp for fattigdommens mange psykiske følgeplager. Høsten 2009 deltok den norske psykologen John Øystein Ellila i arbeidet som frivillig.

Reportasje
Publisert
5. juni 2010

– Rapporten inneholder ingenting som ikke allerede er kjent blant folk med rettspsykologisk kompetanse. Nå gjenstår det å se om anbefalingene blir fulgt opp.

Reportasje
Publisert
5. mai 2010

Brukerperspektivet er en grunnpilar i evidensbasert praksis. – Psykologforeningen er godt i gang med å inkludere brukermedvirkning i spesialistutdanning, veiledning og kurs, sier visepresident Aina Holmén.

Hvis brukerne fikk bestemme
Publisert
5. mai 2010

Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet, og ikke noe tjenesteapparatet kan velge om de vil forholde seg til, ifølge Helsedirektoratet. Hvilke følger får det for utdanningen av nye psykologer? Bli med på en reise i Akademia fra Tromsø i nord til Oslo i sør.

Hvis brukerne fikk bestemme
Publisert
7. april 2010

Å sette opp en trampoline og å hoppe på den sammen med sjuåringen som trenger hjelp, kan ha stor verdi. – Vi må slutte med bare å drive finterapi, sier Birgit Valla.

Hvis brukerne fikk bestemme
Publisert
7. april 2010

Alenemoren Vilde følte at både familien og hjelpesystemet syntes hun var en dårlig mor. Men så møtte hun terapeuter som lot seg invitere hjem for å støtte henne i samværet med barna.

Kontorversiell helseteneste for papirlause migrantar
Publisert
5. februar 2010

Eitt år? Ti år? Tjue? Dei veit ikkje kor lenge dei må venta. Dei veit ikkje kva dei har i vente. Dei har ofte ikkje bustad, får ikkje lov å jobba og får minimalt med helsehjelp.

Sider