Du er her

Psykologer i media

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 6, 2006, side 608-609

Kommenter denne artikkelen