Du er her

Utdanning i Manipulering

Mennesker som har en ustabil psyke kommer gjennom psykologistudiet så lenge det formelle er i orden. Dette er et stort problem mener lærere og eksperter.

– Vi vil ha bedre mulighet til å stoppe grovt ueigna menneske, sier praksislærer Turid Suzanne Berg-Nielsen ved Psykologisk institutt.

– Studiet kan gi psykologiske ferdigheter til menneske som vil misbruke disse. Satt på spissen kan vi gi utdanning i manipulering.

Under Dusken

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 6, 2006, side

Kommenter denne artikkelen