Du er her

Studenthelse

Studenthelsetjenesten ved Universitetet i Oslo merker stor pågang av studenter som trenger psykisk behandling, men mange blir avvist fordi universitetet ikke har nok psykologer.

– Vi har store økonomiske utfordringer som vi håper at Helsedepartementet er i ferd med å løse for oss, sier administrerende overlege ved Studenthelsetjenesten, Cecilie Daae.

– Vi har stor pågang og den er stadig økende. Det er stor bekymring knyttet til at vi stadig må avvise flere og flere.

NRK Østlandssendingen

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 6, 2006, side

Kommenter denne artikkelen