Du er her

Løslatelser

FOTO: PAAL AUDESTAD/SAMFOTO

Det var en gang en anstalt som het Reitgjerdet. Den ble nedlagt fordi idealistiske psykiatere og psykologer mente at menneskeverdet ble krenket når folk ble stengt inne år etter år. De innsatte var mennesker som hadde vist seg å være farlige ute i samfunnet. […]. Det kjentes forholdsvis trygt å være menigmann den tiden legene forsto at en sinnsforvirret som var farlig, ikke noen gang kunne regnes som ufarlig.

Nå slippes pasientene ut for å prøve om de ikke egentlig er «friske» nok til å sirkulere blant den øvrige befolkning. Gang på gang viser det seg at vedkommende tar livet av eller skader noen. Går det an å komme tilbake til tidligere tiders forståelse av at sinnsforvirring kan oppstå igjen og igjen? I denne anledning viser ikke de lovgivende behørig respekt for at også menigmann bør vises omsorg, slik at vi kan ferdes noenlunde trygt i vårt nærmiljø.

[…] Når det gjelder sinnsforvirring, har man ingen forvarsler, det er umulig å verge seg mot. I institusjonen kan de virke rolige og helt normale, men ute blant folk utsettes de for det samme stress som oss andre, det er da det går galt for dem.

Leserinnlegg i Dagsavisen under psevdonymet Vox populi.

Fem seksualforbrytere som sonet ved Ila forvaringsanstalt er løslatt på prøve det siste året, stikk i strid med fengselets anbefalinger.

– Vår vurdering var at faren for gjentakelse var til stede, og at de fem burde være under fortsatt forvaring, sier Benedicte Westin, psykolog på Ila forvaringsanstalt til NRK.

NTB

Leder i Norsk fengsels- og friomsorgsforbund, Roar Øvrebø mener at retten ikke tar hensyn til vurderinger og råd fra de fengselsansatte.

– Våre ansatte har daglig kontakt med pedofilidømte, og selv om de på det sterkeste har frarådet at personer skal settes fri, blir disse signalene overhørt i retten, sier han.

Psykolog Thore Langfeldt er blant landets mest brukte behandlere av pedofile. Han mener at pedofili kan behandles, og at det ikke er behov for å holde folk i fengsel dersom de blir friske.

NRK

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 6, 2006, side

Kommenter denne artikkelen